Lingvo House

Самые лучшие инвестиции -

инвестиции в знания

Украинский язык

Мы гарантируем, что после курса подготовки к ЗНО Ваш ребенок получит реальные знания по украинскому языку и литературе, будет чувствовать себя более уверенным на экзаменах и тестировании.

Програма підготовки до ЗНО з української мови на 2016-2017р (жовтень-квітень)

Жовтень

1. Фонетика. Графіка

2. Лексикологія. Фразеологія

3. Будова слова. Словотвір

4. Морфологія.

   1. Іменник

Листопад

   2. Прикметник

   3. Числівник

   4. Займенник

   5. Дієслово

Грудень

   6. Прислівник

   7. Службові частини мови

   8. Вигук

5. Синтаксис

   1. Словосполучення

   2. Речення

Січень

   3. Просте двоскладне речення

   4. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні

   5. Односкладні речення

   6. Просте ускладнене речення

Лютий

   7. Складне речення

   8. Складносурядне речення

   9. Складнопідрядне речення

   10. Безсполучникове складне речення

   11. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового

             зв’язку

Березень

   12. Способи відтворення чужого мовлення

6. Стилістика

7. Орфоепія

8. Орфографія

    Розвиток мовлення. Побудова письмового висловлення

Програма підготовки до ЗНО з української літератури на 2016-2017р (жовтень-квітень)

Жовтень

1.Усна народна творчість

Листопад

2. Давня українська література

Грудень

3. Література кінця XVIII— початку XX ст.

Січень

4. Література XX ст.

Лютий

5. Твори українськихписьменників-емігрантів

Березень

6. Сучасний літературний процес

Квітень Відпрацювання тестових завдань з української мови і літератури

Список литературы на ВНО 2016 по украинской литературе можно скачать здесь.

Записаться на бесплатный урок


JoomShaper